Scroll Top
MÜŞTERİ ELEKTRONİK İŞLEMLERİ

ELEKTRONİK İŞLEMLER VE BİLDİRİMLER

Müşterinin, gerçekleştireceği işlemlerde kurumumuza gelmeden gerçekleşmesi için emirleri faks, telefon veya internet üzerinden elektronik ortamda iletmesi ve işlem yapması sözleşme dahilinde mümkündür.

Müşteri, internet üzerinden verdiği alım-satım emirlerinin sonuçlarını internet şifreleri ve kullanıcı kodları ile İnternet Şubesi’nden öğrenmesi mümkündür.

Müşteri, telefon ile verdiği alım-satım emirlerinin sonuçlarını telefon ile müşteri temsilcisinden öğrenmesi mümkündür.

Müşteri internet aracılığıyla işlem gerçekleştirecek ise, bu amaçla kullanılmak üzere imzası mukabilinde veya kargo ile ya da SMS taahhütnamesi imzalatılmak suretiyle (cep telefonundan kısa mesaj) yolu ile müşteriye bir şifre ve kullanıcı kodu verilir. Şifrenin müşteri tarafından öncelikle değiştirilerek dikkatli bir şekilde saklanması gerektiği müşteriye bildirilip 3.şahısların yetkisiz kullanımından kendisinin sorumlu olacağı hatırlatılır. Müşterilere verilen şifre ve kullanıcı kodunun kaybolması, çalınması veya başkaları tarafından öğrenilmesi gibi durumlarda, bu hususun müşteri tarafından Genel Müdürlük birimlerine yazılı veya telefon ile bildirilmesiyle birlikte hesabın başkaları tarafından kullanımını engelleyici önlem olarak bloke işlemi ivedilikle yapılır.

İnternet üzerinden müşteri tarafından yapılacak Havale ve EFT işlemleri müşterinin kendi hesabına veya vekaletnamede yetki olması kaydı ile vekilin hesabına talimat giriş işlemlerine izin verilir.

Hesap Ekstresinin Sadece Elektronik Posta İle Gönderilmesi Hususundaki Yatırımcı Talebine İlişkin Yazılı Beyan” formunu kendi el yazısı ile doldurarak imzalayan müşterilere aylık ekstreleri sadece elektronik posta ile gönderilir.

Müşteri, Şirketimiz’e bildirdiği elektronik posta adresindeki yanlışlıklar, değişiklikler, hatalar, server veya servis sağlayıcı kaynaklı sorunlar nedeniyle, doğrudan Şirketimiz’e atfı mümkün olmayan haller dışındaki sebeplerle ekstrelerin ve her türlü bildirimlerin Yatırımcı’ya ulaşmamasından Şirketimiz sorumlu değildir.
İptal edilen, gerçekleştirilmeyen ve değiştirilenler de dahil olmak üzere elektronik ortamda alınan tüm emirlere ilişkin olarak;
•  İşleme konu varlık,
•  Emir tipi,
•  Emrin alım ya da satım emri olduğu,
•  Emrin fiyat ve miktarı,
•  Emrin alındığı tarih ve zaman,
•  Emrin gerçekleştirildiği tarih, zaman, fiyat ve miktar,
•  Her bir emrin alındığı müşterinin hesap numarası,
•  Emrin gerçekleştirildiği anda elektronik işlem platformunda oluşan fiyat, bilgileri sisteme kayıt edilmekte ve yatırımcılarımız Elektronik İşlem Platformu üzerinden kullanıcı girişi yaptıktan sonra ulaşabilmektedirler.
Ayrıca;
•  Hesaplarda gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine,
•  Tüm varlık giriş, çıkış ve transferlerine,
•  Kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına,
•  Açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına,
•  Hesaplara tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına,
•  Hesapların teminat durumlarını yine Elektronik İşlem Platformu üzerinden kullanıcı girişi yaptıktan sonra izleyebilmektedirler.